Persbericht

Ageas en BNP Paribas: Transparantiekennisgeving

Ageas en BNP Paribas: TransparantiekennisgevingBNP Paribas informeerde Ageas op 22 april 2024, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat zijn belang op 19 april 2024 de wettelijke drempel van 5% van de door Ageas uitgegeven aandelen heeft overschreden en nu 6,65% bedraagt.

Reden van de kennisgevingVerwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

Kennisgeving doorEen moederonderneming of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en)Zie bijlage 1a.

Datum van drempeloverschrijding19 april 2024

Overschreden drempel (in %)5%

Noemer187.971.187

Details van de kennisgevingZie bijlage 1b.

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)De volledige keten van gecontroleerde ondernemingen is beschikbaar op https://www.ageas.com/nl/investors/aandeelhouders.

Bijkomende informatieBNP Paribas Cardif S.A. en BNP Paribas Fortis SA/NV worden beide gecontroleerd door BNP Paribas S.A.. BNP Paribas S.A. is geen gecontroleerde entiteit. Deze transparantiekennisgeving is bedoeld om te verklaren (i) dat BNP Paribas S.A. op geconsolideerde basis de drempel van 5% naar boven heeft overschreden, en (ii) dat BNP Paribas Cardif S.A. de drempel van 3% naar boven heeft overschreden. Deze transparantiekennisgeving wordt gedaan in verband met de transactie aangekondigd door BNP Paribas S.A. en Fosun Group op 14 april 2024. De 3.473.271 aandelen (1,85%) in het kapitaal van Ageas, gehouden door BNP Paribas Fortis SA/NV, zijn in pand gegeven ten gunste van de houders van de “CASHES” (obligaties omwisselbaar voor Ageas-aandelen) als zekerheid voor de verplichting van BNP Paribas Fortis SA/NV om dergelijke aandelen aan houders van CASHES te leveren bij uitoefening van hun recht op ruil tegen Ageas-aandelen overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van dergelijke instrumenten. Het stemrecht verbonden aan deze Ageas-aandelen is opgeschort. In overeenstemming met artikel 10, §4 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, wordt in deze transparantiekennisgeving geen rekening gehouden met stemrechten in de handelsboeken.

Dit persbericht en de door Ageas ontvangen kennisgevingen zijn beschikbaar op de website.

* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 200 jaar kennis en ervaring. We bieden levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst, en zijn ook actief als herverzekeraar. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. De onderneming exploiteert met succes verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerschips met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. De Groep telt ongeveer 50.000 medewerkers en genereerde een premie-inkomen van EUR 17.1 miljard in 2023.