Persbericht

Ageas rapporteert resultaten voor 2023

Ageas rapporteert resultaten voor 2023

 • Uitstekende commerciële prestaties in Niet-Leven in alle segmenten en een dubbelcijferige groei in Leven in China
 • Netto operationeel resultaat van EUR 1.166 miljoen en een uitstekend gegenereerd operationeel kapitaal
 • Kaspositie aanzienlijk gestegen tot EUR 959 miljoen
 • Voorgesteld totaal dividend van EUR 3,25 per aandeel, ruim 8% hoger. Slotdividend van EUR 1,75 per aandeel
Kerncijfers (Groep)
Resultaat  
 • Het netto operationeel resultaat van de Groep bedroeg EUR 1.166 miljoen, wat neerkomt op een rendement op het eigen vermogen van 16,2%.
 • Het nettoresultaat bedroeg EUR 953 miljoen.
 • Het gegenereerde operationele kapitaal bedroeg EUR 1.803 miljoen.
 • Het gegenereerde operationeel vrij kapitaal bedroeg EUR 1.162 miljoen.
Premie-inkomen(tegen constante wisselkoers)  
 • Het premie-inkomen steeg tegen constante wisselkoersen met 8% tot EUR 17,1 miljard, dankzij de uitstekende commerciële prestaties in Niet-Leven en de sterke verkopen in Leven in China.
 • Het premie-inkomen Leven bedroeg EUR 11,2 miljard, met een lager premie-inkomen in België en Europa, gecompenseerd door groei in Azië.
 • Het premie-inkomen in Niet-leven steeg tegen constante wisselkoersen met 17% en bedroeg EUR 5,9 miljard, dankzij stijgingen in alle segmenten.
Operationeel resultaat
 • De combined ratio bedroeg 93,3%.
  • De marge op producten met gegarandeerde rente bedroeg 124 basispunten en de marge op Unit-Linked bedroeg 39 basispunten.

 

Balans
 • Het Uitgebreid Eigen Vermogen bedroeg EUR 15,6 miljard of EUR 85,04 per aandeel.
 • De Solvency II-ratio voor Pijler II verbeterde en bereikte 217%, ruim boven het risicoprofiel van de Groep.
 • De totale liquide activa van de Algemene Rekening per 31 december 2023 bedroegen EUR 959 miljoen.
 • De verplichtingen Leven excl. UG/L bedroegen EUR 84,7 miljard.

Een overzicht van de cijfers en een vergelijking met vorig jaar is te vinden op pagina 8 van dit persbericht en op de website van Ageas.

Impact24 – Niet-financiële resultaten en verwezenlijkingen inzake duurzaamheid  
   
 • Dankzij aanhoudende duurzaamheidsinspanningen in het hele bedrijf is Ageas erin geslaagd zijn ratings te verbeteren bij vijf van de zes ESG-ratingbureaus die de Groep volgen.
 • Verschillende entiteiten van de Groep werden beloond voor hun inspanningen op personeelsvlak, wat de ambitie van Ageas om voor zijn medewerkers een 'Great place to Grow' te zijn, ondersteunt.
 • Ageas introduceerde verschillende initiatieven om zijn kernactiviteiten en distributiekanalen te versterken, de klantervaring te verbeteren en nieuwe technologieën te integreren.

 

Hans De Cuyper, CEO Ageas: “ We hebben in 2023 sterke commerciële prestaties geleverd. Die waren voornamelijk te danken aan een opmerkelijke groei in Niet-Leven in de hele Groep en door de sterke activiteiten van Leven in China. Daarnaast wist ook Herverzekering de hernieuwingscampagne van 1 januari 2024 succesvol af te ronden. De solide marges in Leven en de sterke combined ratio in Niet-Leven bevestigen de sterke operationele basis van onze activiteiten, nu en in de toekomst. Met het nakomen van onze belofte voor wat het netto operationeel resultaat betreft, zijn we er trots op dat we over 2023 een totaal bruto cashdividend van EUR 3,25 kunnen aankondigen, in lijn met ons objectief dat we in het kader van Impact24 hadden vooropgesteld. Ook in 2023 boekten we vooruitgang in onze Impact24-strategie: we namen belangrijke stappen om onze ambities qua groei, uitmuntende commerciële prestaties, de integratie van tech en data en duurzaamheid te verwezenlijken. Daardoor boekten we op tal van vlakken mooie vooruitgang op onze niet-financiële en duurzaamheidsdoelstellingen. Hiervoor kregen we ook extern erkenning. In de loop van het jaar hebben vijf van de zes ESG-ratingbureaus die ons volgen onze rating immers verhoogd. Ik ben onze toegewijde mensen en waardevolle partners erg dankbaar voor hun aanzienlijke bijdragen aan onze sterke prestaties in 2023, en ik wil onze investeerders en klanten bedanken voor hun niet-aflatend vertrouwen in onze onderneming.”