Maatschappij

De trends op onze radar voor 2024 en daarna

Met behulp van de Ageas Horizon Scan kunnen we achterhalen welke trends nieuwe opportuniteiten voor onze sector kunnen inhouden en kunnen we anticiperen op mogelijke nieuwe uitdagingen. Ontdek de laatste nieuwe trends op onze radar.

We combineren het beste van artificiële en menselijke intelligentie

Elk jaar gebruikt Ageas AI-technologie om miljoenen open data van verschillende bronnen te scannen en op zoek te gaan naar tekenen van nieuwe trends of trends die sneller of langzamer zouden kunnen evolueren dan wij veronderstellen. Via een interne enquête wordt die trendanalyse dan vergeleken met de standpunten van ruim 2.000 werknemers uit 13 landen in Europa en Azië. Dankzij deze unieke, duale benadering kunnen wij ons op een praktische manier voorbereiden op mogelijke toekomstscenario’s.

Wat hebben we geleerd?

De trends met de grootste impact die door onze Horizon Scan werden opgepikt, kwamen veelal uit de technische sector of hielden verband met ESG-factoren. Volgens de AI-trendanalyse staan Cybersecurity, Artificiële Intelligentie en de Grote Techbedrijven bovenaan in de lijst. Onze werknemers zijn het eens met de eerste twee, maar zij voegden er een derde trend aan toe: Extreme weersomstandigheden.

Dankzij de AI-analyse kunnen we ook zien hoe trends in de loop van de tijd veranderen. Dit jaar bleken de sterkste stijgers Generatieve AI, Web 3.0 en Thuiszorg/alternatieve zorg. Aan de andere kant heeft ‘Omnichannel Distribution’ steeds minder impact en wordt steeds meer een Optichannelbenadering gehanteerd (de focus ligt hierbij op de meest optimale kanalen om contacten met klanten te onderhouden, eerder dan een veelheid aan kanalen in te zetten).

Het zal niet verbazen dat Generatieve AI door onze Horizon Scan werd opgepikt als een impactvolle trend. Maar het was niet de enige nieuwkomer: er werden wel 10 opkomende trends vastgesteld. De helft daarvan kwam meteen binnen in de top 20 van de trends met de grootste impact, met name: Geopolitieke spanningen, Generatieve AI, AI-management en -beleid, Aanpassing aan klimaatverandering en Preventieve gezondheidszorg.

Het tempo waaraan nieuwe trends ontstaan en aan belang winnen, laat zien hoe spoedig alles kan veranderen en hoe belangrijk het is om flexibel en snel te kunnen reageren. Dankzij Ageas’ Horizon Scan kunnen wij in deze steeds veranderende omgeving relevant blijven voor onze stakeholders. De Horizon Scan is inmiddels aan haar vijfde cyclus toe. Elk jaar verrijken we onze kennis over trends met nieuwe data.

Hans De Cuyper, CEO Ageas

Een kompas voor de toekomst

Elk van de 141 trends die we hebben geïdentificeerd, wordt geclassificeerd volgens zijn relatieve belang of ontwikkelingsfase. Die classificatie vormt een aanbeveling voor onze teams wereldwijd over hoe ze moeten reageren op de kansen en uitdagingen die de trends met zich meebregen, zowel op het vlak van investeringen als risicobeheer.

  1. Een van de categorieën, die we 'No-brainers' hebben gedoopt, zijn de trends die zowel volgens AI als volgens onze werknemers trends zijn waar we op korte termijn niet omheen kunnen. Cybersecurity en Gegevensbescherming zijn voorbeelden van No-brainers die Ageas al in zijn actieplannen heeft geïntegreerd.
  2. 'Speed-ups' zijn trends die volgens AI sneller evolueren dan onze werknemers verwachten. Generatieve AI behoort tot deze categorie. Ageas test en implementeert nu al verschillende Gen AI-oplossingen, zowel back- als front-end. Een daarvan is de Digital Coach – een opleidingssimulator voor onze salesteams. Ook in de 'Speed-up'-categorie bevindt zich 'Embedded insurance', die vooral in Azië aan belang wint. Ageas introduceerde onlangs een nieuw digitaal distributiekanaal voor het B2B2C-segment in India, waarmee verzekeringsproducten- en diensten naadloos geïntegreerd worden in digitale klanttrajecten. Via dit kanaal konden in één jaar tijd al 500.000 levens verzekerd worden, waardoor het al een aanzienlijke bijdrage levert aan Ageas’ groei in de regio.
  3. De 'Alarm'-categorie bevat trends met grote impact volgens de AI-analyse, maar die niet als impactvol gepercipieerd worden door onze medewerkers, zoals telematica in het domein van de gezondheidszorg. Er wordt dan ook gewerkt aan nieuwe oplossingen waarmee we actiever kunnen deelnemen aan gezondheids-ecosystemen.
  4. In de 'Observatory' categorie brengen we trends onder die wellicht een grote impact gaan hebben op ons, op middellange tot lange termijn (2 tot 5+ jaar). 'Open insurance' is daar een voorbeeld van.
  5. 'Parking' classificeert trends met een relatief geringe impact voor de verzekeringssector. Ze moeten wel worden opgevolgd, maar er is geen onmiddellijke actie vereist. Een voorbeeld is Non-Fungible Tokens (digitale activa die de eigendom of de echtheid van een uniek object of unieke inhoud vertegenwoordigt met behulp van blockchaintechnologie).

Aangezien de wereld zo snel verandert, wordt de ontwikkeling van trends het hele jaar door continu door AI gemonitord. Om ervoor te zorgen dat belangrijke trends in al onze activiteitensectoren aandacht krijgen, worden de resultaten van de Horizon Scan met al onze medewerkers gedeeld via een digitaal TrendTracker-platform. Bij Ageas is de Horizon Scan inmiddels een cruciaal kompas geworden om de strategische richting van de Groep en haar lokale bedrijven te bepalen.

Illustratie: De hierboven vermelde trends in kaart gebracht op de Horizon Scan Radars van resp. onze werknemers en AI.