Executive insight

Diversiteit is een opportuniteit, geen bedreiging

Ontstellende gebeurtenissen zoals de dood van George Floyd in de Verenigde Staten, dwingen ons telkens opnieuw om kritisch naar onszelf te kijken. Wat kunnen wij beter doen? Hoe kunnen wij een deel van de oplossing zijn? Want één ding is zeker: de strijd tegen ongelijke behandeling of uitsluiting - in al haar vormen - op basis van etniciteit, geslacht, handicap, religie of afkomst is een continue strijd die enkel gewonnen kan worden als iedereen hiertoe bijdraagt.

Binnen Ageas hanteren we strikte richtlijnen die discriminatie van werknemers of sollicitanten op welke grond dan ook verbieden. Daarnaast bouwen we aan onze strategie en ons beleid om een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de verwezenlijking van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (“UN Sustainable Development Goals”). Hierin neemt het streven naar gelijkheid in de samenleving een prominente plaats in.

Diversiteit zien we als een opportuniteit, niet als een bedreiging. In al haar vormen is diversiteit een essentiële voorwaarde om als bedrijf voorbereid te zijn op de uitdagingen van morgen. We zijn op dit gebied zeker nog niet perfect en we hebben nog een weg af te leggen. Maar als organisatie proberen we een omgeving te creëren met diverse culturen, kleuren en achtergronden.  We moedigen iedereen dan ook aan om diversiteit te omarmen!

Bart De Smet
CEO Ageas